Nem fog büntetlenül maradni a külföldi gyorshajtás

Az uniós politikában is kiemelten foglalkoznak a közlekedésbiztonsággal, a cél természetesen az, hogy az utakon kevesebb ember veszítse életét közlekedési baleset következtében. Éppen ezért megalkották azt az irányelvet, amely lehetővé tették azt, hogy az uniós tagállamok szabálysértőinek adatait kiadják egymásnak az eljárás lefolytatása miatt.

Már évekkel szó volt arról, hogy létre kellene hozni az Unióban egy olyan központi rendszert, amelyben a uniós járművek szerepelnek, hogy a egyes tagállamokban elkövetett szabálysértést ne lehessen megúszni, csak azért, mert a szabálysértést elkövetett jármű nem adott tagállamban van bejegyezve.

Hatalmas viták árán alkotta meg az Unió a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló irányelvet, még 2011-ben, tekintettel arra, hogy a közlekedésbiztonságot javítsák.

Az uniós jogi aktusok közül az irányelv egy olyan jogi aktus, amely valamennyi tagállam számára kötelezően elérendő célt tűz ki, azonban a döntéshozatal módja teljesen a tagállamokra van bízva.

Ennek eleget tett Magyarország is 2013. április elején, ugyanis az 1988. évi I. törvény módosításra került e tekintetben.

Az irányelv hatálya nyolc jogsértésre terjed ki: a sebességhatár túllépésére, a biztonsági öv használat szabályainak megszegésére, a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél való megállás elmulasztására, ittas járművezetésre, kábítószer hatása alatt történő járművezetésre, bukósisak viselésének elmulasztására, tiltott sávban történő közlekedésre, mobiltelefon vagy más kommunikációs eszköz jogellenes használata vezetés közben.

Ha valamelyik tagállamban például egy magyar autóst a fenti szabálysértések valamelyikét elköveti, akkor az adott tagállam hatósága a nemzeti kapcsolattartó ponton keresztül lekérheti a gépjármű és/vagy személyi adatokat a magyar nyilvántartásból.

Az irányelv megfogalmazza azt is, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam dönti el, hogy indít-e eljárást, vagy sem. Amennyiben úgy dönt, hogy eljárást indít, akkor a nemzeti joggal való összhangban megfelelően tájékoztatja a jármű tulajdonosát, üzemben tartóját, vagy a szabálysértés elkövetése esetén azonosított személyt. A tájékoztató levélnek tartalmaznia kell, hogy az elkövetett cselekmény milyen szankciókkal jár, a tagállami jogszabályok értelmében. A tájékoztató levélnek a forgalmi engedély kiállításának nyelvén, vagy a nyilvántartás nyelve szerinti tagállam valamelyik hivatalos nyelvén küldi meg.

Az irányelv elsősorban az üzemben tartót/tulajdonost bünteti, de lehetőség van arra, hogy a hatóságok "kinyomozzák" ki vezette az adott járművet.